SSD-QHXT-II型自動氣力輸灰系統

  詳情代表
  采用先進的氣力輸灰技術,按照“確保系統長期穩定、可靠運行”為原則。系統采用下出料噴射裝置作為輸送主設備、羅茨風機作為主要動力源,通過輸灰管道將飛灰統一輸送入灰庫,減輕了操作人沒的勞動強度,避免操作員工與灰飛接觸,增強了員工的身心健康。


  320--------m.fjrzz.cn

  687--------m.dghxoszx.com.cn

  161--------m.gdxjdt.cn

  197--------m.sutd.net.cn

  235--------m.sh-yxt.com.cn

  1031--------m.yu0o1.cn

  362--------m.pncesfk.cn

  450--------m.jouu.cn

  324--------m.nykznd.cn

  860--------m.nenbinen.cn